מה תרצו לשאול?

מה גובה ההכנסה החודשית מהשכר הממוצע במשק שמותר לי להגיע אליה מבלי שאדרש לשלם ביטוח לאומי- הנני מוגדרת היום כעצמאית שאינה עונה להגדרה הקבועה בחוק.


אפריל 22, 2009 מאת iedri · תשובה אחת
בקטגוריה: ביטוח לאומי 

תגים: ,


תשובות

תשובה אחת לשאלה “מה גובה ההכנסה החודשית מהשכר הממוצע במשק שמותר לי להגיע אליה מבלי שאדרש לשלם ביטוח לאומי- הנני מוגדרת היום כעצמאית שאינה עונה להגדרה הקבועה בחוק.”
 1.  האם התשובה מועילה?   Add rating 0  Subtract rating 2   | מאת dora

  עצמאי משלם דמי ביטוח לאומי ובריאות החל מהש"ח הראשון מהכנסתו.

  להלן רשימת המבוטחים הפטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי:

  1. עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
  2. מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות, או שהכנסותיו אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע והוא אחד מאלה:
  א. אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/הסוהר - לתקופה של 12 חודשים.
  ב. עולה חדש - לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
  ג. מי שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא התגייס לצבא, מקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה של 12 חודשים לכל היותר, רצופים או לא רצופים, ובלבד שיתגייס לצבא לא יאוחר מגיל 21.
  ד. מי שמלאו לו 18 שנים והוא לומד במוסד חינוכי על יסודי (כולל כיתה י"ב) או בהכשרה מקצועית פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים, וכן יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה נוספת של 12 חודשים לכל היותר, רצופים או לא רצופים, מסיום הלימודים ועד הגיוס, ובלבד שיתגייס לצבא לא יאוחר מגיל 21.
  3. אסיר או עציר, השוהים בבית המעצר/הסוהר יותר מ–12 חודשים.
  4. חייל בשירות סדיר, שאינו עובד שכיר או עובד עצמאי.
הכנס תשובה חדשה

אם אתה חושב שיש לך תיקון או שיפור לתשובות הקיימות, אל תהסס להוסיף את תשובתך.
אם ברצונך להוסיף את תמונתך בצמוד לתשובה, לך אל gravatar!


עליך להיות מחובר על מנת לשלוח תשובות.